Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ

 

 

 

 

 Термини:

 • Фетална анатомия=фетална морфология (обикновено се има предвид прегледа 20-24гс)
 • Фетална физиология
 • 3D, 4D
 • Ранна фетална морфология/анатомия (1ви триместър, до 14гс на бременността, като обикновено се прави в контекста на скрининга за хромозомни аномалии)
 • Късна фетална морфология (30-32гс)
 • Малформация
 • Структурна аномалия
 • Хромозомна аномалия, хромозомна аберация
 • Мутация
 • Генетична болест

 

ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СА:

 • Прави се системен оглед на плода и се оценя прецизно анатомията. Изключват се или се диагностицират вродени структурни аномалии, достъпни за ехографията като диагностичен метод. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване!
 • При прегледа се търсят и т.нар. маркери за хромозомни болести като недоразвита носна кост, разширени мозъчни вентрикули, нухална гънка над 6мм, къси раменна и бедрена кости, специфични сърдечни аномалии и пр. С ултразвуковото изследване хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани, но могат да бъдат заподозряни!
 • Преценя се растежа на плода. В случаите на проблеми с растежа се търси причината- плацентарна недостатъчност, метаболитен проблем, хромозомна аномалия и пр.
 • Оценят се плацентата, пъпната връв и количеството на околоплодната течност.
 • Оценя се маточната шийка и се оценя риска от спонтанно предтерминно (преждевременно) раждане.
 • Доплерово изследване – измерване на кръвотока в различните съдове на плода и пъпната връв, маточните и плацентарните артерии с цел прогнозиране на различни късни усложнения на бременността.

Всичко това дава информация за състоянието на плода и възможност да се прогнозират някои потенциални усложнения преди или по време на раждането; да се планира проследяването на бременността, раждането, начина на родоразрешение, да се планират съответветните консултации с детски специалисти преди и след раждането и при необходимост да се организират операции за хирургична корекция.

Използва се целият арсенал от ултразвукови технологии:

2D-ехография, 3/4D -ехография, доплерехография.

ОСОБЕНОСТИ:

 • Препоръчва се за всички бременни.
 • Оптимални срокове: 28 – 32 г.с.
 • Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) - за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури и за оценка на маточната шийка. Трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!
 • Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална морфология ІІІ триместър" и при желание и непосредствено заявяване преди самия преглед и негов запис върху CD или DVD.
 • Всяко отклонение от прегледа „ Фетална морфология ІІI триместър" ще бъде подробно обсъдено с Вас.
 • За съжаление, не всички аномалии могат да бъдат открити с помощта на ехографията като метод за диагностика!
 • Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви гинеколог.

ВЖ. ДРУГИ ОТ ГАЛЕРИЯТА