Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ

 

 

 

Наличието на някаква аномалия или дефект у новороденото се наблюдава с честота около 40 на 1000 раждания.

Основната част (около 30 на 1000) представляват вродените структурни дефекти, т.е. анатомични дефекти, които засягат отделните органи и системи на плода. Останалата част (около 10 на 1000) се пада на хромозомните аномалии и на наследствените болести. Деца с някаква аномалия се раждат с честота 3-4% новородени.

Едни от най-честите и сериозните вродени дефекти са болестта на Даун (в зависимост от възрастта от 1: 2000 до 1: 20); дефектите на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия) с честота 1: 500 бременности и дефекти на коремната стена – 1: 2000 бременности.

Най-честите вродени аномалии са:

  • Вродени сърдечни пороци (от тях най-чести са вродените септални дефекти)
  • Вродени цепки на устните/небцето
  • Дефекти на невралната тръба – spina bifida, anencephalia, encephalocele
  • Hypospadia
  • Вродена пилорна стеноза

 

СЗО ФАКТИ ЗА ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ