Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Научна дейност

 

 

 

phoca thumb l 34

Научна дейност

 •          Образователна и научна степен Доктор; Защитен дисертационен труд на тема „Скрининг на предтерминното раждане“; МУ Плевен

 

УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

 1. Ivanov I, Measurement of the cervical length in 20-24 weeks gestation, history of previous preterm labor and assessment of the vaginal microflora for bacterial vaginosis in the first trimester as a populational screening for preterm birth. J of IMAB.2020 Jul-Sep;26(3):3302-3307. DOI: 5272/jimab.2020263.3302
 2. Ivanov I, Buzalov S, Hinkova N. Pregnancy after ART and PTB. Reproductive Health Magazine. 2020; 28; 1312-6180
 3. Ivanov I, Buzalov S, Hinkova N. Prevention of PTB. Journal of Biomedical and Clinical Research. 2018; 11, 2; ISSN 1313-6917
 4. Иванов. И, Чавеева П.Парциална агенезия на корпус калозум. II Национален конгрес на Асоциацията по майчино-фетална медицина. 2017. Правец.
 5. Иванов.ИЕхографска оценка на дължината на маточната шийка. БАУАГ- Национална конференция. София. 2011г.
 6. С.Бузалов, И.Иванов, С.Томов, Т.Тотев- Съвременни аспекти на хирургичното лечение на пролапса на тазовите органи. Сп. Акушерство и гинекология. 2018 (приета за печат)
 7. С.Бузалов, П.Янев, И.Иванов, С.Томов, Т.Тотев. Значение и място на лапароскопията при лечение на генитален пролапс. Сп. Акушерство и гинекология. 2018
 8. Buzalov S., Yanev P., Ivanov I.,Tomov. S, Totev T. Genital prolapse with accompanying stress urinary incontinence – World Science Multidisciplinary Scientific Edition - № 6(34) Vol.6, June 2018:37-41
 9. Иванов. И, Янев П. Ендометриоза – съвременни аспекти в диагностиката и лечението. V Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия. 2015г. Стара Загора.
 10. С.Бузалов, П.Янев, И.Иванов, Я. Иванов- Значение и място на лапароскопията при лечение на генитален пролапс. VII Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия. 2017г. Пловдив.
 11. С.Бузалов, П.Янев, И.Иванов, К. Пиперкова, Я.Иванов, Т. Начева, Т.Гидикова. Лапароскопски операции при бенигнени гинекологични заболявания – IV Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия. 2016г. Златни пясъци.
 12. С.Бузалов, П.Янев, И.Иванов. Лапароскопията в нашата практика. III Национална Конференция по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия. 2011г. Плевен.
 13. Л.Лазаров,С.Мангърова, В.Цанкова, С. Найденова, Ил.Колева, И.Иванов. Случай на Myoma uteri per magna и бременност. Съвр.тенд. в прил. на фундаменталните науки.1999г. ISBN 954-9794-14-8.