Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Образование

 

 

 

phoca thumb l 34

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Септември 1986 – Юни 1991

МГ “Гео Милев’’ – средно образование (математика и Английски език)

  • Октомври 1991 – Юни 1997

Тракийски Университет /МФ/ - гр.Стара Загора – Хуманна Медицина.

Магистър по Медицина; Лекар.

  • Януари 1999 – Януари 2003

Завършен 5 годишен курс на специализация по Акушерство и Гинекология към Клиника по акушерство и гинекология на Тракийски Университет /МФ/  гр.Стара Загора.

  • Май 2004 - Призната специалност по Aкушерство и гинекология
  • Февруари 2019 – Образователна и научна степен Доктор; Защитен дисертационен труд на тема „Скрининг на предтерминното раждане“; МУ Плевен