Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

за прегледи на бременни в Медицински Център Гален ЕООД

 

………………………………………………………………………………………..

трите имена на пациента

 

Целта на прегледите е пренатална диагноза или скрининг на бременната и плода. Основните високоспециализирани прегледи, които се извършват са скрининг в първи триместър, фетална морфология във втори триместър и проследяване растежа на плода с доплерова велосиметрия в трети триместър на бременността.   Други прегледи, които се извършват са в обхвата на специалността Акушерство и Гинекология.

Правила и поведение по време на преглед:

По време на прегледа може да присъства един придружител на възраст над 16 год. При присъствие на лица под 16 год. родителите поемат пълната отговорност, в случай че се налага съобщаване на неблагоприятна диагноза и възникналия вследствие на това стрес у детето. При обявяване на епидемиологична обстановка се забранява присъствието на придружител в медицинското заведение.

Всеки преглед започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие.

След края на всеки преглед ще получите обобщена информация за резултатите. Изображенията от прегледа могат да бъдат изпратени на електронна поща или външен носител срещу допълнителна такса. Запазваме си правото да не предоставим снимки и/или запис на прегледа.  3D/4D снимки може да се направят само при условие, че плода позира. В случай на открита аномалия, вариант на норма или неизяснено състояние на плода или бременната ще се обсъдят вариантите за проследяване, изследвания, поведение и прогноза. Няма научни данни за нежелани реакции или увреждане на плода и бременната от рутинен ехографски преглед. Снимането по време на прегледа е забранено!

Осъществяването на прегледи без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена съгласно обявения ценоразпис.

Може да задавате въпроси през цялото време на прегледа в рамките на определеното за това време. Въпросите следва да са насочени към същината на прегледа. На въпроси от общ характер си запазваме правото да не отговорим. Консултация относно изследвания и резултати, които не са свързани с прегледа или са от друго лечебно заведение се доплащат по ценоразпис.

Прегледът с ултразвук има ограничения, тъй като с ултразвук не наблюдаваме директно плода, а неговото ехографско отражение.

  • При преглед на бременната не може да се контролира позицията на плода, което понякога води до невъзможност в рамките на прегледа да се изобразят и оценят структури на плода.
  • Ултразвуковото изследване не може да изключи всички структурни аномалии и генетични синдроми или хромозомни аномалии, както и аномалии в развитието.
  • Качеството на ехографския преглед зависи от BMI (body mass index)/тегло на пациентката. При наднормено тегло прегледът е силно затруднен, както и детекцията на различни аномалии.

Лекарят, след прилагане на малко количество гел, поставя сонда върху корема на майката. Понякога е необходим известен натиск с ехографската сонда по корема или вагинално от лекаря, за да се получат ясни изображения и за да се огледа плода. Това може да предизвика определен дискомфорт. Моля да информирате лекаря своевременно, ако дискомфорта е прекалено силен за Вас. При невъзможност да се продължи по Ваша молба, прегледа се отменя и важат „Общи условия“.

 При всеки един преглед може да се наложи да се премине към вагинална ехография за допълнителен оглед на плода, плацентата или придатъците. Отказа от трансвагинална ехография може да доведе до невъзможност да се получи пълна информация и правилна диагноза, за което персонала не носи отговорност.

Скрининг в първи триместър се извършва от 11 гестационна седмица(г.с.) и 0 дни до 13г.с. и 6 дни, определени от деня на концепцията при ин витро бременност или при плод между 45 и 84мм. при спонтанно възникнала бременност. Прегледа започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие, измерване на кръвното налягане 2 пъти на всяка ръка(а при нужда и повече), вземане на кръвна проба до 10мл. Следва ехографски преглед през корема, а в редки случаи се налага вагинална ехография. Ултразвуковото изследване обхваща щателен оглед на плода, измерване(биометрия) на плода и датиране на бременността, определяне на вероятния термин на раждане, скрининг за най-честите хромозомни аномалии( синдром на Даун, Едуардс и Патау) и скрининг за Прееклампсия. Не се ангажираме да дадем предположение за пола.

Скрининг за хромозомни аномалии се базира на оценено чрез комбинация от  възрастта на майката, измерването на нухалната транслуценция, сърдечната честота и биохимичен резултат. Това е скрининг-оценка на риска, а не диагноза и при отклонения на резултата по Ваше желание може да се извършат допълнителни генетични изследвания за потвърждение или отхвърляне на висок риск. Скрининг за хромозомни аномалии има детекция до 95%, с честота на фалшиво положителни резултати- 5%. Тестът може да се провежда и при многоплодна бременност.

В първи триместър на бременността по желание на бременната или по индикации се провежда и НИПС (неинвазивен пренатален тест) чрез изследване на свободна фетална ДНК в майчината кръв. Тестът превъзхожда комбинираният скрининг като сензитивност (установява 99,8% от бременностите със синдром на Даун). Тестът може да се провежда и при многоплодна бременност. Моля да имате предвид, че въпреки много добрата сензитивност на теста, това е само скринингов тест (оценка на риска) и има макар и много рядко фалшиво положителни и отрицателни резултати. Ограничение е и относително по-високата му цена. Хромозомни заболявания и генетични синдроми могат да се диагностицират само с инвазивни методи – хорион-биопсия и/или амниоцентеза!

Скрининг за Прееклампсия е базиран на събраната информация, измерване кръвното налягане на двете ръце, доплерова велосиметрия на маточните артерии и биохимия. Скрининг за Прееклампсия има детекция до 90%, с фалшиво положителна честота 15%. При жени с висок риск е препоръчително прием на Аспирин 150мг. всяка вечер, започнат преди 16г.с. и прекратен в 36г.с., при липса на други противопоказания. Превенцията предотвратява до 89% появата на Прееклампсия.

По време на скрининга се провежда и оглед на анатомията и функцията на органите на пода (ранна фетална морфология), което прави възможно ранното откриване на някои аномалии на плода.

Времетраенето на преглед е 30 минути, но зависи от позицията на плода и други фактори, като BMI на пациентката.

При висок риск за гестационен диабет се препоръчва извършване на ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ и консултация с ендокринолог при наличие на абнормален резултат.

След края на прегледа пациента следва да получи крайните резултати лично. Целта на обсъждането е да се даде пълна и точна информация, както и план за проследяване на бременността и възможност за допълнителни изследвания.

Фетална морфология (фетална анатомия) е ехографски преглед и се извършва от 19 до 24г.с. и обхваща изключително детайлен преглед на плода за откриване на аномалии (малформации), проверка на жизнеспособността и физическото развитие на бебето. По време на огледа на сърцето на плода лекаря може да е по-тих, понеже се налага по-високо ниво на концентрация. Извършва се биометрия на плода, оглед на плацентата, околоплодните води и проследяване на кръвотока към матката(утробата) на бременната.

Малформациите на плода са аномалии, които се срещат при около 2-3% от бременностите. Всички бременни жени имат основен риск, наричан още „общ популационен риск“. Ето защо всички бременни жени трябва се подлагат на скринингово сканиране по време на бременност с цел идентифициране сред популация от видимо здрави бебета на такива с малформация, за да им предложим подходящо поведение. Ако ехографския преглед в първи триместър е пропуснат, вероятния термин на раждане може да се определи по време на сканирането в втори триместър.

Сканирането за аномалии на плода във втори триместър на бременността позволява да се направят измервания на някои части от тялото на плода (биометрия), които да се сравнят с референтни криви, за да се прецени дали растежът на бебето е подходящ за гестационна му възраст.

По желание на пациентката може да се направи вагинална ехография, за да се определи риска от преждевременно раждане, която е безопасна за плода и бременната. Времетраенето на прегледа е 30 минути за едноплодна бременност и 60 минути за близнаци, но зависи от позицията на плода. При плод в неблагоприятно за оглед положение е възможно извършване на допълнителен преглед в рамките на същия ден или друг ден.

При проследяване на растежа на плода с доплерова велосиметрия след 28г.с. се извършва биометрия на плода, оценка на околоплодните води и доплерова велосиметрия на основните кръвоносни съдове на плода и бременната. Определя се позицията на плода и плацентата. Тъй като бременността в този срок е напреднала, плода е с ограничени движения, а костите му са с повишена плътност не е възможно да се огледа щателно плода, а само частично.  Времетраенето на прегледа е 15 минути за едноплодна бременност и 30 минути за близнаци.

С няколко изключения, няма фетални аномалии, които винаги могат да бъдат идентифицирани със сигурност. Следователно, поради ограниченията на ултразвуковата техника, е възможно че някои малформации на плода може да не бъдат открити преди раждането, дори ако са тежки. Способността за откриване на аномалия не зависи непременно от тежестта на дефекта, а от размера и очевидността на промяната на ултразвуковия изглед поради дефекта. Точността на сканирането за откриване на структурни дефекти може да бъде ограничена от: неблагоприятно положение на плода в матката, намалена амниотична течност и други фактори като коремни белези, близнаци, фиброиди и лошо ултразвуково проникване през коремната стена на майката (често срещано състояние при бременни жени със затлъстяване, колит и пр.). Освен това има група от фетални малформации, които потенциално включват всеки анатомичен фетален участък и може да се изявят само по-късно по време на бременността или дори след раждането (еволюиращи или с късно начало), като същите не могат да бъдат открити по време на сканирането във втори и/или трети триместър. Имайки предвид всички изброени по-горе ограничения, дори ако ехографското сканиране показва нормална ехографска фетална анатомия (както е в повечето случаи), вродените малформации не могат да бъдат изключени със сигурност.

Може ли ултразвукът да заподозре генетични аномалии? - Не всички генетични заболявания са свързани със значими и откриваеми изменения и малформации при ултразвуково изследване.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте съгласна за извършване на преглед от нашия екип и с всички изброени условия по-горе.

С подписването на това информирано съгласие давате съгласие за използване на медицинското Ви досие за научни и изследователски цели.

 

 

 

         ПОДПИС…………….…………                                Дата…………………………..

 

Линк за сваляне на Информирано съгласие

Информирано съгласие