Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Бременност с висок риск

 

 

 

Рискова бременност е такава бременност, при която са налице фактори, поставящи майката и/или плода под риск по-голям от установеният за обичаен за общата популация за развитие на усложнения и патологични процеси по време на бременността, раждането, пуерпериума, а и след това.

Бременните с високо-рискова бременност се нуждаят от интензивни и специализирани грижи с цел профилактика и предотвратяване на развитието на усложнения за намаляване на перинаталния морбидитет и смъртност.

Като основни цели на майчино-феталната медицина (перинатология) може да посочим: идентифицирането на налични действащи рискови фактори, ранна диагностика на бременността с висок риск и предотвратяване на развитието на усложнения.

Трите основни причини за перинатален морбидитет и морталитет са:

 1. Предтерминното раждане
 2. Вродени аномалии.
 3. Последиците на абнормна плацентация – ИУРП, прееклампсия, фетална смърт, abruption placentae

Др.- асфиксия на плода, инфекции

Рискови фактори

Рисковите фактори могат да са налични преди забременяването или да се формират в хода на бременността.

Отклонения

Рискове

Поведение преди бременността

Възраст над 37 г.

Хромозомен дефект на плода
миома
хипертония

Информиране на жената за нуждата от генетична амниоцентеза,
биохимичен скрининг,
биопсия на хориона в началото на бременността

Възраст под 15 г.

рискове за плода

Преждевременно раждане

ИУРП

Прееклампсия

 

Затлъстяване

дистокия
диабет


ОГТТ
планиране на бременността

Тютюнопушене

рискове за плода - IUGR

препоръки за спиране на пушенето

Алкохол

Фетален алкохолен синдром

 

Приемане на медикаменти

рискове за плода

Тератогени

да се предвиди редуциране на дозите

Основни минали заболявания

Хипертония
наслоена прееклампсия

Раждане на недоносен плод

Ретардация на плода

абрупцио плаценте

интраутеринна смърт на плода

изследване на бъбречната функция
кардиолог
ендокринолог

Рецидивиращи пикочни инфекции

риск от повторение

Преждевременно раждане, недоносен плод

консултация с уролог или нефролог

Сърдечни заболявания

аборти
преждевременно раждане
интраутеринна смърт на плода
декомпенсация


лечение след консултация с кардиолог и планиране на бременността

Предшествуващи и настоящи - гинекологични заболявания и контрацепция

Нередовни менструации
неправилно определяне на термина

базална температура

Предшествуващи спонтанни борти в І-ви триместър

риск от повторение

консултация със специалист

Извънматочна бременност

риск от повторение

няма превенция

аборт във ІІ-ри триместър

риск от повторение

няма превенция

Едър плод

Диабет

ОГТТ

Предхождащо секцио

риск от повторение

планиране на бременността

Лацерирана шийка

аборт или прематурно раждане

предполагаем серклаж

Суспектна шийка

рак

цитология + биопсия

Колпит

инфекция

лечение

миома

некроза по време на бременността

обсъждане на миомектомия със специалист

Аднексиална формация

диагноза от всякакво естество

консултация със специалист

Дадена бременност може да се класифицира като високо-рискова поради различни установени рискови фактори. Рисковите фактори могат да бъдат разделени на майчини и фетални.

Рискови фактори от майката

 1. Възраст (< 15, > 35);
 2. Тегло (тегло преди забременяването < 40кг или затлъстяване BMI>20);
 3. Ръст (< 150см);
 4. Анамнеза за усложнения при предишни бременности (перинатална загуба на плода, рецидивираши репродуктивни загуби, раждане на недоносен плод, раждане на ретардиран плод, раждане на плод с макрозомия, прееклампсия);
 5. Висок мултипаритет (>5 бременности);
 6. Кървене през бременността;
 • причини първата половина на бременността – субхориални хематоми, спонтанен аборт, извънматочна бременност, трофобластна болест, екстрагенитално кървене, Са colli uteri, варици на вулва и влагалище, полип на цервикалния канал и др.
 • причини втората половина на  бременността – предлежаща и ниско прикрепена плацента, abrupti placentae
 1. Аномалии на репродуктивния тракт (вродени и придобити);
 • uterus duplex, uterus bicornus, септуми и др. вродени аномалии на Мюлеровят тракт
 • миомни възли, кисти на влагалище, ВПО и др.
 1. Хипертония
 2. Плацентарна недостатъчност
 3. Rh несъвместимост;
 4. Диабет – гестационен, от преди забременяването;
 5. Генитални инфекции;
  • Бактериалната вагиноза се асоциира с повишен риск от ППОМ и преждевременно раждане
  • Носителствона бета-хемолитични стрептококи
  • Херпес вирусни генитални инфекции
 6. Асимптомна бактериурия и пиелонефрит; асоциират се с риск от преждевременно раждане
 7. Хирургични заболявания (appendicitis, жлъчно заболяване, илеус);
 8. Пролонгирана/преносена бременност;
 9. Хронично заболяване (астма, автоимунни, злокачествени, анемия, ТБК, herpes, AIDS, ССЗ, diabetes).

Фактори от плода

 1. Излагане на инфекция (herpes simplex, hepatitis, заушка, rubella, varicella, syphilis, toxoplasmosis, and infections caused by coxsackievirus);
 2. Тератогенни лекарствени средства (phenytoin, folic acid antagonists (дефекти на неврална тръба), lithium, streptomycin, tetracycline, thalidomide, and warfarin);
 3. Излагане на тератогенни субстанции (cigarette smoking, alcohol intake, and illicit or abused drugs).
 4. Налична вродена аномалия