Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Женска консултация

 

 

 

Синоними: антенатални грижи, пренатални грижи, грижи за бременната преди раждането, проследяване на бременност.

Пренатален / Антенатален – преди раждането.

Тази дейност се извършва от общо практикуващите лекари и специалистите по акушерство и гинекология(екип от лекари и акушерки) в кабинетите и медицинските центрове. Целта им е да се проследят бременните жени по предваритено  установени стандарти и изисквания и да се осигури първична и вторична профилактика на проблемите и усложненията през протичането на бременността. Това са: профилактични, диагностични и някои терапевтични мероприятия /грижи/ през бременността, с цел тя да се запази, да се запази здравето на майката, да се предотвратят усложненията, да се осигури здрав и жизнеспособен плод и здраво потомство.

Пренаталните грижи най-общо се състоят от:

 • ежемесечни визити до 28 гестационна седмица (г.с.)
 • визити на всеки две седмици от 28 – 36 г.с.
 • ежеседмични визити след 36 г.с до раждането

При необходимост и при бременност с висок риск, разбира се визитите могат да са много по-чести.

 

Визитите се състоят от:

1. Анамнеза (разговор с бременната за важни факти, имащи значение за хода на бременността и раждането)

2. Преглед

 • общ медицински преглед
 • акушерски преглед 
 • измерване на артериалното кръвно налягане, измерване на теглото, измерване на външните размери на таза 
 • ехография (ултразвуков преглед, видеозон) - вж. По-долу
  и други при необходимост   

3. Изследвания: (при установяване на бременността до 12гс, в 20гс, 34-36гс и при необходимост)

 • Кръвна картина, кръвна захар, кръвосъсирване
  Урина
 • При първо посещение се определят: кръвна група, HIV, Wassermann (RPR), HBsAg
 • Pap test (цитонамазка) и микробиологично изследване на влагалищен секрет
 • По преценка и особено при наличие на рискови фактори налични преди или изявили се по време на бременността се правят по-често и  много по-подробни изследвания.

 

Нормативни актове:

 1. Програма майчино здравеопазване на ЗОК – регламентира дейностите, които се полагат на бременните насочени от личният си лекар с направление за следене на бременността съм специалист по АГ сключил договор със здравната каса. За дейностите, които ви се полагат вижте по-долу или се информирайте за програмата на сайта на ЗОК (nhif.bg). При тези посещения бременните не дължат потребителска такса.
 2. Закон за здравето
 3. Наредба за диспансеризацията

 

Институции:

 1. ЗОК
 2. Министерство на здравеопазването и Регионални здравни инспекции

вж. програма майчино здавеопазване

Програма "Майчино здравеопазване" към НЗОК регламентира дейностите на общопрактикуващия лекар за проследяване на бременни с нормална бременности на специалиста по акушерство и гинекология за проследяване на бременни с нормална бременност и бременност с риск. Тази програма покрива абсолютния минимум, необходим за следене на бременност.

 

Наблюдение върху протичането на нормална бременност

Дейността може да се осъществи от общопрактикуващ лекар или от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за, Приложение №15 Дейности на ОПЛ по Имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, Формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване” и Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи.

Кодове по МКБ 10 /Международен класификатор на болестите/

 • Z34.0 Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност
 • Z34.8 Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност
 • Z34.9 Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

 

При първо посещение /първи, втори и трети лунарен месец/

 • Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)
 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография (1)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)
 • Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 • Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи
 • Изследване за сифилис
 • Изследване за хепатит В (НBs Ag)
 • Изследване за HIV (при съгласие)
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Четвърти лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография (в 16-та гестационна седмица) (2)

Пети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Акушерска ехография (ако не е направена в предходния месец)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Шести лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

Седми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

Осми лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Девети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане - двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) - двукратно
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Десети лунарен месец

 • Измерване на артериално кръвно налягане - двукратно
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ) – двукратно
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността може да се осъществи от специалист по акушерство и гинекология, което е регламентирано в Националния рамков договор за 2011 г., Приложение №17 Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи. 

Кодове по МКБ 10 /Международен класификатор на болестите/

 • Z35.0 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с безплодие в анамнезата
 • Z35.1 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с хабитуални аборти в анамнезата
 • Z35.2 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с друга обременена анамнеза, свързано с раждането на дете или с акушерски проблеми
 • Z35.3 Наблюдение върху протичането на бременността при жена с недостатъчна предродова помощ в анамнезата
 • Z35.4 Наблюдение върху протичането на бременността при жена, раждала многократно
 • Z35.5 Наблюдение върху възрастна първескиня
 • Z35.6 Наблюдение върху много млада първескиня
 • Z35.7 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на висок риск, дължащ се на социални проблеми
 • Z35.8 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на друг висок риск
 • Z35.9 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на висок риск с неуточнен характер

Възраст над 35 години

 • Две допълнителни ехографии през бременността
 • Серумен скрининг 15 до 19 г.с. за алфа-фетопротеин и свободен бета ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба
 • Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

Възраст под 20 години

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за хламидия еднократно

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
  • 9-12 г.с. – при бременни с предшествуващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
  • 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор
  • 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

Бременни с риск от развитие на диабет

 • предишно раждане на едър плод
 • предишно мъртво раждане
 • семейна обремененост с диабет
 • предходящо нарушение на въглехидратния толеранс
 • раждане на дете с аномалии
 • наличие на глюкозурия
 • възраст над 25 години
 • повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Допълнителни дейности:

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин) и консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната
  • при първо посещение – 1 път
  • 24-28 г.с. при необременени – 1 път
  • 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск, произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.), други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания еднократно при първо посещение
 • Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността еднократно до седми лунарен месец
 • Консултация със съответни специалисти според риска

 Според тази програма са необходими и се полагат 2 ехографии през бременността – 1 в първи триместър и една във втори при ниско-рискови бременни и 3 ехографии при високо-рискови бременни.