Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Ранна бременност

 

 

 

 

Диагностицира се (установява) и се локализира бременността (в матката или извън матката), уточнява се точния срок на бременността, наличието и броят на ембрионите и сърдечни пулсации.

Ранното ултразвуково проследяване се извършва между 5-11 г.с., като обикновено се използва трансвагиналният метод. Той дава информация за:

  • наличие на интраутеринна бременност;
  • установява сърдечната дейност на ембриона;
  • броят на ембрионите;
  • при дву- и триплодна бременност – установяване на хорионалността;
  • установяване на някои структурни аномалии;
  • прецизно установяване на гестационната възраст на ембриона;
  • оценяват се матката и яйчниците за изключване на отклонения, които биха могли да усложнят протичането на бременността;
  • оценя се бременността като високо- или нискорискова по различни критерии;
  • планират се съответните изследвания и консултации.