Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане

 

 

 

 

 

Преждевременното раждане е раждане на плод преди навършена 37г.с., т.е. преди плода да е готов да живее извън матката. Незрелостта касае всички органи и системи, но най-чести и тежки са проблемите с белия дроб и дишането на плода след преждевременно раждане.

Има различни стрепени на тежест, но по същество колкото по-рано е родено детето, толкова рисковете за здравето му са по-големи.

Възможните причини са много разнообразни и не всички са докрай изяснени и съответно са трудно контролируеми.

Ултразвуковият скрининг за преждевременно раждане се извършва чрез ехографско измерване на дължината на маточната шийка по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Удачно е това да стане за първи път между 20-23 г.с., като измерването може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. При налични рискови фактори измерването може да започне по-рано и да е по-често. Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малка от 2,5 см рисковете за преждевременно раждане нарастват.

По преценка може да се направят и допълнителни тестове като цервико-вагинален фибронектин, тестове за преждевременно спонтанно пукнат околоплоден мехур и пр.

Бременните, които имат висок шанс да родят преждевременно, трябва да започнат веднага терапия. В хода на контролните прегледи определяме дали е необходимо поставянето на серклаж!

Серклажът е процедура, при която се  поставя конец около родовия канал, който не позволява той да се отвори и бебето да се роди. Успехите на тази техника зависят от множество фактори.

Най-важното ,според мен, е факта, че ние можем да определим 80% от жените, които ще родят преждевременно и с нашите действия ще предотвратим половината да родят преждевременно или да удължим бременността до период,в който бебето да може да оцелее. В тези случаи е много важна екипната работа с неонатолозите.