Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Фетална морфология

 

 

 

 

 

Термини:

 • Фетална анатомия=фетална морфология (обикновено се има предвид прегледа 20-24гс);
 • Фетална физиология;
 • 3D, 4D;
 • Ранна фетална морфология/анатомия (1ви триместър, до 14гс на бременността, като обикновено се прави в контекста на скрининга за хромозомни аномалии);
 • Късна фетална морфология (36гс);
 • Малформация;
 • Структурна аномалия;
 • Хромозомна аномалия, хромозомна аберация;
 • Мутация;
 • Генетична болест.

Ултразвуковото изследване фетална анатомия (морфология) е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта АГ специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебето. Изследването продължава около 20 минути, а понякога и много повече.

Феталната анатомия за откриване на отклонения в развитието на бебето (малформации) може да се провежда във всяка седмица на бременността.

Най-информативно е изследването за „фетална анатомия” в 19-24 гестационна седмица, когато могат да се открият над 80% от малформациите. Използва се целият арсенал от ултразвукови технологии: 2D-ехография, 3D-ехография, 4D-ехография, доплерехография.

На практика изследването има съществени ограничения:

 • Необходимостта от ултразвуков апарат от висок клас;
 • Висококвалифициран специалист.

Целите на изследването са:

 • прави се системен оглед на плода и се оценя прецизно анатомията. Изключват се или се диагностицират вродени структурни аномалии, достъпни за ехографията като диагностичен метод. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани чрез ултразвуково изследване!
 • при прегледа се търсят и т.нар. маркери за хромозомни болести, като недоразвита носна кост, разширени мозъчни вентрикули, нухална гънка над 6мм, къси раменна и бедрена кости, специфични сърдечни аномалии и пр. С ултразвуковото изследване хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани, но могат да бъдат заподозряни!
 • Преценя се растежа на плода. В случаите на проблеми с растежа се търси причината- плацентарна недостатъчност, метаболитен проблем, хромозомбна аномалия и пр.
 • Оценят се плацентата, пъпната връв и количеството на околоплодната течност.
 • Оценя се маточната шийка и се оценя риска от спонтанно предтерминно (преждевременно) раждане.
 • Доплерово изследване – измерване на кръвотока в различните съдове на плода и пъпната връв, маточните и плацентарните артерии с цел прогнозиране на различни късни усложнения на бременността.

 

ОСОБЕНОСТИ

 • Препоръчва се за всички бременни.
 • В 15-20 г.с. се използва за ехографски скрининг за хромозомни аномалии, за изключване на дефекти на невралната тръба, дефекти на коремната стена и някои други аномалии, възможни за диагностициране в този срок от бременността и може да се комбинира с БХС ІІ-триместър (15-20 г.с.). Най-информативно е в 20-23 г.с., когато могат да се открият около 80% от структурните аномалии.
 • Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) - за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури и за оценка на маточната шийка. Трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!
 • Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате писмен резултат и заключение от прегледа и запис върху CD или DVD.
 • Всяко отклонение от прегледа „Фетална морфология " ще бъде подробно обсъдено с Вас.
 • За съжаление, не всички аномалии могат да бъдат открити в този срок от бременността, затова се препоръчва → Фетална морфология в ІІІ триместър.
 • Освен това, не всички аномалии могат да бъдат открити с помощта на ехографията като метод за диагностика! С ултразвуковото изследване хромозомните аномалии не могат да бъдат диагностицирани, но могат да бъдат заподозряни!
 • Нормалният резултат от феталната морфология не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви гинеколог.

Някои основни структури, задължителни за оценка при Фетална морфология във втори триместър:

 

      Мозъчни хемисфери и вентрикули
         
      Орбити и горна устна
         
      Малък мозък, церебело-медуларна цистерна и нухална гънка
         
      Профил на плода, носна кост
         
      Четирикухинен образ на сърцето на плода
         
      Изхождащи от сърцето съдове (аорта и белодробна артерия)
         
      Напречен срез на корема на плода със стомашна сянка и портален синус
         
      Предна коремна стена и пъп на плода
         
      Пикочен мехур на плода и две пъпни артерии
         
      Гръбначен стълб
         
      Ръка
         
      Крак