Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Цитонамазка

 

 

 

ПАП тест

Скринингово изследване за вторична профилактика на преканцерозите и злокачествените заболявания на шийката на матката.

Има различни класификации на резултатите.

В България се използва разграничаването на четири групи на риск с подгрупи. Най-общо казано I и II група са ниско рискови, III е високо рискова.

Обичайно, освен резултат като група по Papanicolau има и описание на находката и препоръка от цитолога – например: контрола след 3-6-12 месеца или контрола след провеждане на противовъзпалителна терапия, или с препоръка за колпоскопия  и/или биопсия и хистологично изследване.

Групите с висок риск (цитологично сигнализирани) – III гр. изискват диагностично уточняване – колпоскопия, биопсия и хистологичен резултат.