Начало

За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

ВХОД

Повтарящи се репродуктивни загуби

 

 

 

РЕЦИДИВИРАЩИ СПОНТАННИ АБОРТИ, РАЖДАНЕ НА МЪРТЪВ ПЛОД

ПРИЧИНИ ЗА СПОНТАННИ АБОРТИ

ЛЕЧЕНИЕ НА СПОНТАННИТЕ АБОРТИ

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА

Изследването и търсенето на причина за спонтанни аборти е наложително при 2 и повече такива, при предшестващо раждане на мъртъв плод, при раждане на плод с данни за плацентарна недостатъчност (малък за гестационния срок плод, прееклампсия, отлепяне на плацентата).

Разбира се изследвания може да се направят и при една неуспешна бременност и при първа такава, при наличие на такъв проблем при роднини, при предстояща или налична бременност с висок риск.

Високата честота на спонтанните аборти прави проблема изключително актуален и значим.

Риск за спонтанни аборти при различни състояния без да е провеждано лечение:

 • Честотата на спонтанните аборти след имплантирането на оплодената яйцеклетка е над 15%.
 • Спонтанните аборти до 13-та гестационна седмица са 80%.
 • Спонтанните аборти между 13 и 20-та гестационна седмица са 20%.
 • На хромозомни аномалии се дължат 23% от абортите от 8 до 12 гестационна седмица.

РИСК ОТ СПОНТАНЕН АБОРТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОРЕДНОСТТА        В  %

След имплантирането на оплодената яйцеклетка при всяка бременност   >15

След І   спонтанен аборт           15-20

След ІІ  спонтанен аборт  предхождащо раждане на здраво дете    10-15

След ІІ     последователен спонтанен аборт   15-20

След ІІІ   последователен спонтанен аборт без проведено лечение              35-40

След ІV   последователен спонтанен аборт без проведено лечение             50-60

След  V   последователен спонтанен аборт без проведено лечение              >95

ПРИЧИНИ ЗА СПОНТАННИТЕ АБОРТИ

 • На дефекти в лутеалната фаза (от овулацията до първия ден на мензеса) се дължат от 4 до 40% от спонтанните аборти

Намалена продукция на фоликуларен прогестерон от малък овулаторен фоликул нарушава бременността в най-ранна възраст.

Намалена продукция на HCG (хорионгонадотропин) нарушава бременността в 4-10 гестационна седмица.

Намалена продукция на плацентарен прогестерон, дължаща се на абнормно малка плацента или нарушен синтез. Засяга се бременността след 10 гестационна седмица.

 • На аномалии на матката и шийката се дължат 15-20% от спонтанните аборти.

Наличие на септум (преграда) на матката. Двурога матка. Абнормно развитие на матката и шийката. Фиброидоза. Полип на ендометриума.

 • На хромозомни дефекти се дължат 7-50% от спонтанните аборти (високите стойности са от по-старите проучвания).

Бройни хромозомни аномалии (повече или по-малко от 46 броя хромозоми).

Транслокации (пренасяне на генетичен материал от една на друга хромозома у родител).

Други хромозомни пренареждания (инверсии – обръщане на участък от хромозома у родител).

 • На имунологични проблеми се дължат 10-50% от абортите. Процентът нараства с броя на спонтанните аборти.

Антифосфолипиден синдром – автоимунна дисфункция - нарушено кръвосъсирване.

Алоимуннни проблеми – имунната система на майката разпознава плода като “чужд”.

Rh-изоимунизация. Когато майката е Rh-отрицателна, тя маже да образува антитела срещу Rh-положителен плод. Това може да се случи, ако бременната не е била имунизирана при предишно раждане, аборт или кръвопреливане.

 • На дефекти на невралната тръба се дължат около 10% от спонтанните аборти.
 • Некачествена яйцеклетка – при късна овулация (след 16, 17-ден).
 • Поликистоза на яйчниците – нарушава качеството на яйцеклетката.
 • Неконтролиран захарен диабет
 • Хипо- или хипертиреоидизъм – проблеми със щитовидната жлеза
 • Вродени тромбофилии- наследствени предразположения, които се отличават с повишен риск от кръвосъсирване. По време на бременност, това може да причини микроскопични съсиреци в плацентата . Генетичните дефекти се асоциират с: ранни и късни спонтанни аборти, дефекти при новороденото, изоставане в растежа на плода, смърт на плода, усложнения в трети триместър от бремеността – прееклампсия.
 • Мутации в метилентетрахидрофолатредуктазата (MTHFR) води до намaляване на активираната фолиева киселина и повишаване на нивата на токсичния хомоцистеин. Същият механизъм има отношение към дефектите на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия).
 • Инфекции

ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Хромозомни изследвания (цитогенетика) ма двамата родители (кариотипиране).
 2. Изследвания за вродени тромбофилии
 • (метилентетрахидрофолатредуктазата) Внимание: Вариантът в ДНК има клинична стойност само, ако води до повишен хомоцистеин. Честотата на варианта сред общата популация е от 15 до 20%.
 • FV Leiden, PAI, портромбинов ген при наличие на дефект се наблюдава 2,5 по-висока честота на абортите;

Изследването има профилактичен характер, извършва се веднъж в живота и резултатът е от голямо значение за определяне на превантивните терапевтични мерки, които ще осигурят нормалното протичане на бременноста, въпреки наличието на наследствено предразположение към тромбофилии.

 1. Придобити тромбофилии:
 • Антифосфолипидни антитела Нарушават кръвосъсирването в плацентата. Смята се, че са най-честата причина за предизвикване на спонтанни аборти.
 • Luppus антикоагулантни антитела
 • Антиядрени антитела.
 1. Хемостазеология:
 • Активирано парциално тромбопластиново време и парциално тромбопластиново време;
 • Антитромбин ІІІ; ÿ  Хомоцистеин;  ÿ  протеин С;  ÿ  протеин S;  ÿ  активиран протеин С.
 1. Тест на Coombs за Rh антитела, ако бременната е с кръвна група Rh (–) отрицателна, а съпругът Rh ( +).
 2. Нарушена функция на щитовидната жлеза- Хормони TSH, T4. Антитироидни антитела за болест на Хашимото.
 3. За ифекции вкл. Micoplaspa, Chlamydia.
 4. Кръвна захар. ОГТТ.
 5. Специализираният акушерски преглед, инструментални изследвания (ултразвукови и инвазивни изследвания) и консултация за отхвърляне на аномалии на матката, маточната шийка, яйчниците и нарушения в яйчниковата функция.

ПРЕПОРЪКИ СЛЕД СПОНТАНЕН АБОРТ

 1. Спрете тютюнопушенето, алкохола, кафе.
 2. Започнете прием на Фолиева киселина – 2 х 0,4 мг дневно в очакване на бременността и 3 месеца след заременяване или според резултата от изсл. на MTHFR.
 3. Да се изчака няколко месеца (минимум 2) преди следваща бременност.
 4. Да се избягва приемането на хранителни добавки.