За мен

За пациента

Галерия

Цени

Контакти

За пациента

 

 

 

 

Вродени аномалии на плода

Наличието на някаква аномалия или дефект у новороденото се наблюдава с честота около 40 на 1000 раждания. Основната част (около 30 на 1000) представляват вродените структурни дефекти, т.е. анатомични дефекти, които засягат отделните органи и системи на плода. Останалата част (около 10 на 1000) се пада на хромозомните аномалии и на наследствените болести. Деца с някаква аномалия се раждат с честота 3-4% новородени.

Едни от най-сериозните вродени дефекти са болестта на Даун (в зависимост от възрастта от 1: 2000 до 1: 20); дефектите на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия) с честота 1: 500 бременности и дефекти на коремната стена – 1: 2000 бременности.

Най-честите вродени аномалии са:

  1. Вродени сърдечни пороци (от тях най-чести са вродените септални дефекти);
  2. Вродени цепки на устните/небцето;
  3. Дефекти на невралната тръба – spina bifida, anencephalia, encephalocele;
  4. Hypospadia;
  5. Вродена пилорна стеноза;

 

НАСЛЕДСТВЕНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЧОВЕКА