About me

Activities

 • Gynecological operations
  • Hysteroscopy
  • Laparoscopy
  • Office hysteroscopy
 • Obstetrics
  • Diagnosing pregnancy
  • Antenatal care
  • Pregnancy calculator
  • Combined (serum) screening
  • Fetal anatomy scan
  • Late fetal anatomy scan
  • Dating of the pregnancy
  • Pregnancy
  • High-risk pregnancy
  • Screening
  • Chromosomal abnormalities
  • Ultrasonographic examination during pregnancy
  • Screening for preterm birth
  • Preeclampsia screening
  • Non-invasive prenatal screening with free fetal DNA
  • When could I know the sex of the baby?
  • What should I need to prepare for the delivery ward?
  • Fetal echocardiography
  • Bleeding during pregnancy
  • Congenital anomalies
  • Fetal biometry
  • Invasive prenatal diagnosis
  • Doppler investigation
  • Stem cells
  • The "D" questions
  • Laboratories
  • Pros and cons of Cesarean section
  • Early pregnancy
  • Pregnancy and sick leave documentation
 • Gynecology
  • Prophylactic gynecological examination
  • Cervical cancer screening
  • Endometriosis
  • Genital prolaps
  • Gynecological ultrasonography
  • Pap smear test
  • Colposcopy
  • Microbiological investigations and genital discharge
  • Human papilloma virus
  • Uterine fibroids (myomas)
  • Urinary incontinence
 • Reproductive medicine
  • Infertility
  • Hysterosalpingography
  • Recurrent pregnancy loss

Gallery

Prices

Contacts

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Хорионбиопсия - вземане на клетки от хориона (с тънка игла през корема или трансвагинално под ехографски контрол), които се изследват чрез ДНК анализ и или цитогенетичен анализ.Извършва се в 12-14 г.с. Манипулацията е безболезнена и практически безопасна за бременната. Рискът от прекъсване на бременността е под 1%.
 • Амниоцентеза - вземане на 20мл околоплодна течност, която представлява фетална урина с тънка игла през корема под ехографски контрол, която се изследва чрез ДНК анализ и или цитогенетичен анализ. Извършва се в 16-20 г.с. Манипулацията е безболезнена и практически безопасна за бременната. Рискът от прекъсване на бременността е под 0.5%.
 • Кордоцентеза

Взетият чрез тези процедури материал се изследва най-често по един от два начина:

 1. ДНК анализ – чрез PCR изследване на клетките, които плуват в околоплодната течност за диагностика на Даун и всички бройни аномалии (около 95% от всички хромозомни аномалии). Предлага се на всички бременни с повишен риск от БХС, възраст над 35г. и липса на отклонения при феталната морфология. Става много бързо: за 4-5 дни.

 2. Цитогенетичен анализ – за диагностика на 99% от хромозомните аномалии. Предлага се на всички бременни с отклонения при феталната морфология или цитогенетично доказани данни за хромозомна аномалия в семейството. По този начин се добива доста подробна информация за хромозомните заболявания. Няколко пъти се случва да правим изследване по повод на висок риск в следствие на биохимичния скрининг и да откриваме други заболявания, които не са били подозирани до този момент. Изследването отнема 28-35 дни, но дават много по-голяма информация. Вие ще вземете решение, кое от двете изследвания да предпочетете. Може да направите и двете, но това допълнително натоварва финансите ви.

Не могат да бъдат изследвани всички генетични заболявания, защото те са над 5000.