About me

Activities

 • Gynecological operations
  • Hysteroscopy
  • Laparoscopy
  • Office hysteroscopy
 • Obstetrics
  • Diagnosing pregnancy
  • Antenatal care
  • Pregnancy calculator
  • Combined (serum) screening
  • Fetal anatomy scan
  • Late fetal anatomy scan
  • Dating of the pregnancy
  • Pregnancy
  • High-risk pregnancy
  • Screening
  • Chromosomal abnormalities
  • Ultrasonographic examination during pregnancy
  • Screening for preterm birth
  • Preeclampsia screening
  • Non-invasive prenatal screening with free fetal DNA
  • When could I know the sex of the baby?
  • What should I need to prepare for the delivery ward?
  • Fetal echocardiography
  • Bleeding during pregnancy
  • Congenital anomalies
  • Fetal biometry
  • Invasive prenatal diagnosis
  • Doppler investigation
  • Stem cells
  • The "D" questions
  • Laboratories
  • Pros and cons of Cesarean section
  • Early pregnancy
  • Pregnancy and sick leave documentation
 • Gynecology
  • Prophylactic gynecological examination
  • Cervical cancer screening
  • Endometriosis
  • Genital prolaps
  • Gynecological ultrasonography
  • Pap smear test
  • Colposcopy
  • Microbiological investigations and genital discharge
  • Human papilloma virus
  • Uterine fibroids (myomas)
  • Urinary incontinence
 • Reproductive medicine
  • Infertility
  • Hysterosalpingography
  • Recurrent pregnancy loss

Gallery

Prices

Contacts

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЖ. ФЕТАЛЕН ДОПЛЕР ОТ ГАЛЕРИЯТА

Чрез тази много важна функция на съвременните апарати се изследва кръвотока в съдовете носещи кръв, респективно и кислород и хранителни вещества до плацентата (маточните артерии), от плацентата към плода (пъпните артерии), в сърцето на плода и в много други кръвоносни съдове (напр. средна мозъчна артерия, ductus venosus).

Оценя се фето-плацентарният и утеро-плацентарният кръвоток. Те имат решаващо значение за преценка на състоянието и определяне на прогнозата на плода при определени усложнения на бременността. То може да бъде извършено в допълнение към всяко ултразвуково изследване през бременността.

Информацията се представя най-общо като: звук, различен цвят (в зависимост от посоката на кръвотока), различна интензивност на цвета (в зависимост от скоростта на кръвотока) и като двуизмерна графика за изчисляване на няколко показателя.

Основната роля на тази функция е при проследяване на бременност с висок риск, при неправилно образуване на плацентарните съдове (прееклампсия, интраутеринна рестрикция на растежа на плода, плацентарна недостатъчност), оценка на риска от хромозомни болести, диагностициране на сърдечни и други малформации.