Образование

Септември 1986 – Юни 1991
МГ “Гео Милев’’ – средно образование

Октомври 1991 – Юни 1997
Тракийски Университет /МФ/ - гр.Стара Загора – Хуманна Медицина.

Януари 1999 – Януари 2003
Завършен 5 годишен курс на специализация по Акушерство и Гинекология към Клиника по акушерство и гинекология на Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора.

Май 2004
Призната специалност по акушерство и гинекология

Юни 2004
завършен курс по здравен мениджмънт към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр.София.

bremennost-rajdane