Професионален опит

от 07.2010 до днес

Многопрофилна Болница за Активно Лечение Св. Иван Рилски Стара Загора
Длъжност: акушер – гинеколог
Център по женско и детско здраве 
Частна практика, Стара Загора, ул. Боруйград 21

01.2010 – 07.2010

Многопрофилна Болница за Активно Лечение Бургас АД 
гр. Бургас и МЦ Света София - Бургас
Длъжност: акушер – гинеколог

04.2007 - 01.2010

Многопрофилна Болница за Активно Лечение „НиаМед” ООД 
гр. Стара Загора
Длъжност: акушер – гинеколог.
Управител

02.2006 - 03.2007

Специализирана Болница за Активно Лечение по 
акушерство и гинекология „Ева” ЕООД – гр. Сливен.
Длъжност: акушер – гинеколог
Управител

01.2004 – 10.2005 Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД 
гр.Раднево.
Длъжност: акушер – гинеколог
06.2003 – 09.2003

SHARP Grossmont Hospital San Diego, CA, U.S.A
Длъжност: OR Aide

02.2000 – 04.2003

Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД 
гр.Раднево
Длъжност: акушер – гинеколог

03.2000 – 04.2003

Служба Трудова Медицина ЕООД – гр. Стара Загора.
Координатор на скринингова програма по акушерство и
гинекология

11.1997 – 02.2000 Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ ООД 
гр.Гълъбово
Длъжност: акушер – гинеколог

bremennost-rajdane