Членства

  • Българска Асоциация по Акушерство и Гинекология
  • Отворен Медицински Институт към Американо-Австрийската Фондация и Български Отворен Медицински Клуб
  • БАУАГ
  • Европейска Асоциация по Онко-Гинекология
  • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
  • European Society of Gynecological Oncology

bremennost-rajdane