Чужди езици

  • Английски – ниво напреднал.
  • Немски – / В2/ ниво напреднал.
  • Руски – ниво напреднал.

bremennost-rajdane