Sidebar Menu

 

Гинекологичен преглед: 

  • Вземане на материал за цитологично и/или микробиологично изследване
  • Колпоскопия
  • Ехография на матка и аднекси
70.00 лева
Контролен (вторичен) преглед 30.00 лева
Консултация и изписване на лечение (рецепта)  20.00 лева
Такса за взимане на биологичен материал за цитологично и/или микробиологично изследване  5.10 лева
Диатермокоагулация: Обгаряне на ектопия, папиломи и пр. лезии на ПВКУ  50.00 лева
Поставяне на спирала  60.00 лева
Премахване на спирала  30.00 лева
Прицелна биопсия на ПВКУ под колпоскопски контрол  60.00 лева
Издаване на документ: служебна бележка, болничен лист, рецепта и пр. 5.00 лева
Консултация  20.00 лева
Медикаментозно прекъсване на бременност по желание/аборт/ /не е включена цената на медикаментите/ 100.00 лева
Течно базирана цитология (ЦН) с включено транспортиране 63.00 лева
HPV високо /средно/нискорискови типове –генотипиране на 33 типа с включено транспортиране 188.00 лева
Течно базирана цитология(ЦН) +HPV високо рискови типове –генотипиране на 12 типа , с включено транспортиране 139.00 лева
Мускулна, подкожна /венозна манипулация 10.00/15.00 лева
Интравенозна манипулация под лекарско наблюдение с консумативи на пациента 50.00 лева
Потребителска такса 2.90 лева
Микоплазми+Уреаплазми+Хламидия (разширен пакет), с включено транспортиране 98.00 лева
Трихомони (Trichomonas vaginalis), с включено транспортиране 56.00 лева
Кандида (Candida albicans) ,с включено транспортиране 56.00 лева
Трихомони+ Кандида+Гарднерела, с включено транспортиране 86.00 лева
Вродени тромбофилии Пълен панел-Основен+ACE(I/D) и Фактор XIII(Val34Leu)+MTHFR(1298A >C)+MTRR(66A >G), с включено транспортиране 341.00 лева
Вродени тромбофилии Препоръчителен панел при повтарящи се спонтанни аборти,прееклампсия и ендометриоза –VEGFA (936C> T), VEGFA(-1154G >A),TAFI(+505A >C) и ANHA5(M1/M2 хаплотип), с включено транспортиране 271.00 лева

 

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  ГАЛЕН ЕООД ЗА ДЕЙНОСТИ ПРИ БРЕМЕННИ

 

Първичен преглед при бременност 50.00 лева
Вторичен преглед при бременност 40.00 лева
Платена женска консултация 40.00 лева 

Ранна фетална морфология и оценка на риска (скрининг) за хромозомни аномалии, прееклампсия и преждевременно раждане с лицензиран от Фондацията по фетална медицина софтуер (Astraia)

  • 11 – 14 г.с.
  • 17 – 19 г.с.
  • Серумен скрининг(изследване на кръв – PAPP-A и βhCG)


80.00 лева
(за близнаци
100.00 лева)

Фетална морфология 19 – 23 г.с.:

  • оценка анатомията на плода за структурни аномалии и маркери за хромозомни болести
  • оценка на състоянието на плода с фетален доплер
  • 4Dехография
  • запис на  DVD или флашка 
80.00 лева
(за близнаци 
100.00 лева)
Фетална морфология 28-32 г.с.,оценка на растежа и състоянието на плода с фетален доплер, 4D ехография + запис на  DVD или флашка  80 .00 лева
(за близнаци
100.00 лева)
NST (запис на сърдечните тонове на плода) 20.00 лева
(за близнаци
30.00 лева)
Тест за оценка на риска от преждевременно раждане чрез изледване на цервико-вагинален фибронектин  30.00 лева
Такса за издаване на документ: болничен лист, служебна бележка, рецепта и пр.  5.00 лева
Неинвазивен пренатален тест за различните генетични аномалии според доставчика е с различна цена  

 

Стара Загора, ул.''Христо Ботев'' № 102, ет. 1, офис 1

(вход от улица ''Гладстон'', над магазина за автомобили "SEAT'')

Регистратура: +359 887 620 066